Flyginventering...

Copterflyg AB hör till ett av de

ledande helikopteroperatörer inom

skogsbruket. Våra helikoptrar

erbjuder utmärkt sikt och god

komfort för observatören. Med en

flygtid på över tre timmar per

tank och marschfart på strax

över 200 km/t är helikoptern ett

väldigt effektivt redskap.

Vi täcker arealer som annars skulle 

ta hundratals mantimmar att täcka 

från marken med bil eller till fots.

Copterflyg använder sig utav den

senaste tekniken och kompetent

personal för att Din inventering ska

bli så smidig och kostnadseffektiv som

möjligt.


Högkvistning...

Copterflyg erbjuder även högkvistning

och röjning längs kraftledningsgator i

samarbete med Helimatic AB.  


Kontakta oss för offert eller mer info.