Älginventering

Som vår specialitet kan Copterflyg

erbjuda totalentrepenad på
älginventeringar.

Vi har personal som sysslat med flyg-
inventering sedan början av 1970-talet.

Idag använder vi oss av modern utrustning
ombord i form av senaste GPS-system, bärbara datorer och noggrant framtagna arbetsmetoder.

Våra metoder är hämtade från Alaska men är utvecklade och 
anpassade efter svenska förhållanden.

Vädret är ytterst avgörande. Optimala förutsättningar är ca >30cm nysnö, snötäckta träd och god sikt. Då är älgarna mycket lätta att hitta och könsbestämmas och älginventeringen blir både effektiv och exakt. Upp till 95% av älgarna hittas med våra metoder. (Till och med vita älgar har svårt att undgå upptäckt!)

Våra helikoptrar är utmärkta plattformar för ändamålet med god sikt, god ekonomi och rätt utrustning ombord tillsammans med vår kompetens garanteras för högsta möjliga inventeringskvalitet.

Intresserad?Kontakta oss  
Mer info?PISA  
 Jaktjournalen